googlea02627993f0a5c90.html

Programmering van onze ruimte

We programmeren elk jaar verschillende artiesten. Bent-u geïnteresseerd? Dan kan u ons informatie over uw project doorsturen. Zoart wordt ondersteund door ‘Art et Vie’ toer van de omroepdienst van de Federatie Wallonië-Brussel. 

1/5

Residentie

Zoart definiëert zichzelf ook als een structuur die residenties op korte-termijn aanbiedt voor tal van  artistieke praktijken. Zo ontvangen we elk jaar projecten in creatie. Onze voornaamste focus blijft toch muziek. 

Stuur ons uw dossier door. 

Leg een deel van de weg af samen met ons!

Artiest zijn kan ziet geïmproviseerd worden. Noch op het artistieke vlak, noch op de administratie vlak.

Wij bieden professionele begeleiding voor uw project. 


Als u wilt deelnemen aan onze catalogus kan u contact met ons opnemen.

Tel: + 32 2-218 32 02  

Boulevard de Nieuport/Nieuwpoortlaan 1-1000 Brussels

Numéro de compte :  IBAN BE92 0015 9805 7923

Numéro d'entreprise : 0820.241.205

© 2009-2020 by ZOART | Productions - Privacy policy and disclaimer